Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

BUỒN VẪN CƯỜI, MÀ CƯỜI VẪN BUỒN !

Thu qua, đông đã tới gần
Trong tim lạnh buốt, bên ngoài 
Cười tươi.
Ai ơi ! Xin cứ cười nhiều
Cho tan u ám, khói sương
Mịt mù
Cho tim tan nát mau lành
Vết thương !

Ngồi bùn nỏ biết mần chi ?
Lấy máy ra chộp tấm hình
Cười chơi. Hi hi.