Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

VIẾT CHO CON GÁI YÊU !

Con ơi !
Đường dài sỏi đá nhấp nhô, gập ghềnh
Vậy mà mẹ cũng đã đi hết đường
Bây giờ mẹ thấy thật thương thân mình
Sao mà phận bạc như vôi quét tường
Đường đời, chông gai, sống gió, bão bùng
May nhờ Trời, Phật thương tình chở che
Cho nên mới có được ngày hôm nay
Con gái mẹ đã trưởng thành, khôn ngoan
Thương yêu, kính trọng, chở che mẹ hiền
Cảm ơn Trời Phật rạng ngời,sáng soi 
Cuối đời mẹ được nhờ con thật rồi !